Javier Gil i Marín, portaveu de Compromís per Mislata, demana a l’equip de govern del PSOE que controle l’activitat que s’està realitzant als prostíbuls de Mislata. “Defensem l’abolició de la prostitució, moltes dones són víctimes dels proxenetes, és una forma més d’exercir violència contra les dones i reclamem l’erradicació d’aquesta activitat perquè a Mislata continuen existint prostíbuls” remarca Gil.

A més, Compromís per Mislata sol·licita a l’Ajuntament de Mislata que comprove en quines condicions es troben les dones que exerceixen la prostitució i que, en cas que ho necessiten, reben ajuda per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació i residència.

El regidor ha explicat que “la pandèmia de la Covid-19 complica encara més la situació de les dones que exerceixen la prostitució a la nostra ciutat, les ha deixat en una situació de risc extrem. Estem davant d’un col·lectiu invisibilitzat pels responsables polítics locals, i no sabem si l’activitat continua activa a Mislata ni tampoc coneguem en quina situació es troben les dones”.

Aquesta acció s’impulsa des de la sectorial de Dones amb Compromís per Mislata, la seua portaveu, Núria Vidal, ha declarat que “es tracta d’una problemàtica existent a moltes ciutats de l’estat espanyol, on les prostitutes han sigut expulsades dels prostíbuls al cessar l’activitat, i per tant s’han quedat sense una residència on allotjar-se” Vidal ha afegit “en altres casos la prostitució s’ha continuat exercint exposant a les dones al contagi”. En tot cas “tenint en compte que Mislata està adherida a la xarxa de municipis lliures de tracta, l’Ajuntament ha de garantir l’abolició total de la prostitució, sense excepcions” ha conclòs Vidal.

Compromís per Mislata reclama medidas de protección para las víctimas de los proxenetas

Javier Gil i Marín, portavoz de Compromís per Mislata, pide al equipo de gobierno del PSOE que controle la actividad que se está realizando en los prostíbulos de Mislata. “Defendemos la abolición de la prostitución, muchas mujeres son víctimas de los proxenetas, es una forma más de ejercer violencia contra ellas y reclamamos la erradicación de esta actividad porque en Mislata continúan existiendo prostíbulos” remarca Gil.

Además, Compromís per Mislata solicita al Ayuntamiento de Mislata que compruebe en qué condiciones se encuentran las mujeres que ejercen la prostitución y que, en caso de que lo necesiten, reciban ayuda para cubrir las necesidades básicas de alimentación y residencia.

El regidor ha explicado que “la pandemia del Covid-19 complica todavía más la situación de las mujeres que ejercen la prostitución en nuestra ciudad, las ha dejado en una situación de riesgo extremo. Estamos ante un colectivo invisibilizado por los responsables políticos locales, y no sabemos si la actividad continúa activa en Mislata ni tampoco conocemos en qué situación se encuentran las mujeres”.

Esta acción se impulsa desde la sectorial de Mujeres con Compromís per Mislata, su portavoz, Nuria Vidal, ha declarado que “se trata de una problemática existente en muchas ciudades del estado español, donde las prostitutas han sido expulsadas de los prostíbulos al cesar la actividad, y por tanto se han quedado sin una residencia donde alojarse” Vidal ha añadido “en otros casos la prostitución se ha continuado ejerciendo exponiendo a las mujeres en el contagio”. En todo caso “teniendo en cuenta que Mislata está adherida en la red de municipios libres de trata, el Ayuntamiento tiene que garantizar la abolición total de la prostitución, sin excepciones” ha concluido Vidal.