Per a Compromís per Mislata la remodelació de govern de Bielsa, durant el mes d’agost, no és més que una estratègia per a encobrir la retirada de confiança a Toni Arenas en Joventut.

Javier Gil, portaveu i regidor de Compromís per Mislata, considera que “aquesta decisió ens dóna la raó sobre la incompetència d’Arenas a la regidoria de Joventut” a més, afegeix que “apartar a Arenas després d’impulsar el projecte estrela de la regidoria evidencia la mala gestió feta pel regidor i que únicament els ha causat problemes, ja que han estat altres regidors els que han hagut de donar la cara davant la ciutadania”.

“Bielsa castiga així a Arenas després de la crisi provocada arran de furtar el projecte d’oci alternatiu de Mislata ON a Menys Graus. A més, aquesta crisi s’ha portat a terme al més pur estil de Rajoy, en agost, aprofitant les vacances de la majoria i coincidint amb el començament dels actes taurins, intentant així minimitzar la visibilitat de la crisi interna al govern de Mislata. Arenas s’ha convertit en un greu problema polític i familiar per a Bielsa que no sap què fer amb ell, amb aquest canvi l’única diferencia és que es lleven el marró de joventut, el problema segueix a l’ajuntament, solament que ha canviat de lloc”, ha comentat Gil.

Casualment aquesta remodelació es produeix després que Bielsa conega el seu lloc a l’executiva de Puig “fa la impressió que durant aquest temps Bielsa estava més preocupat pel seu lloc a l’executiva del PSPV i de la seua promoció política que de prendre decisions locals, després de la nefasta gestió d’Arenas amb Mislata ON i altres programes i projectes de joventut, gestió que ha generat problemes que han afectat al veïnat de Mislata” ha conclòs Gil.

 

 

 

Los cambios de Bielsa confirman la nefasta gestión de Arenas a Juventud

Para Compromís per Mislata la remodelación de gobierno de Bielsa, durante el mes de agosto, no es más que una estrategia para tapar la retirada de confianza a Toni Arenas en Juventud.

Javier Gil, portavoz y regidor de Compromís per Mislata, considera que “esta decisión nos da la razón sobre la incompetencia de Arenas en la concejalía de Juventud” además, añade que “apartar a Arenas después de impulsar el proyecto estrella de la concejalía evidencia la mala gestión hecha por el regidor y que únicamente les ha causado problemas, puesto que han sido otros regidores los que han tenido que dar la cara ante la ciudadanía”.

“Bielsa castiga así a Arenas después de la crisis provocada a raíz de robar el proyecto de ocio alternativo de Mislata ON a Menys Graus. Además, esta crisis se ha llevado a cabo al más puro estilo Rajoy, en agosto, aprovechando las vacaciones de la mayoría y coincidiendo con el comienzo de los actos taurinos, intentando así minimizar la visibilidad de la crisis interna al gobierno de Mislata. Arenas se ha convertido en un grave problema político y familiar para Bielsa que no sabe qué hacer con él, con este cambio la única diferencia es que se quitan el marrón de juventud, el problema sigue en el ayuntamiento, solamente que ha cambiado de lugar”, ha comentado Gil.

Casualmente esta remodelación se produce después de que Bielsa conozca su lugar en la ejecutiva de Puig “da la impresión que durante este tiempo Bielsa estaba más preocupado por su lugar en la ejecutiva del PSPV y de su promoción política que de tomar decisiones locales, después de la nefasta gestión de Arenas con Mislata ON y otros programas y proyectos de juventud, gestión que ha generado problemas que han afectado al vecindario de Mislata” ha concluido Gil.