Compromís aconsegueix que l’Ajuntament de Mislata col·loque desfibril·ladors als centres educatius

Compromís per Mislata ha presentat al Ple de desembre una moció per a instal·lar desfibril·ladors en els centres educatius de Mislata. Javier Gil, portaveu i regidor de Compromís per Mislata, ha comentat que “amb la moció pretenem garantir la protecció de la salut, com a dret constitucional que és”.

Malgrat l’acord unànime en donar suport a la moció, les discrepàncies han sorgit en el moment de determinar quina administració era la responsable de la instal·lació dels desfibril·ladors: «el senyor Bielsa ha presentat una esmena a la moció perquè l’Ajuntament no es responsabilitzara de la instal·lació, atacant deslleialment al govern del Botànic quan la Conselleria d’Educació no és competent» ha comentat Gil.

El regidor de Compromís ha afegit que «el govern de Bielsa ha tornat a mentir a les mislateres i mislaters, si realment hagueren fet la consulta al gabinet tècnic del conseller, sabrien que la conselleria d’educació no intervé en el procés», és així com «l’esmena presentada pel PSOE retarda encara més la instal·lació dels desfibril·ladors».

La moció de Compromís pretén que l’Ajuntament de Mislata assumisca la col·locació dels aparells en els centres educatius «és una inversió en salut que el nostre ajuntament econòmicament s’ho pot permetre, no obstant això en la nostra moció deixàvem la porta oberta a demanar finançament d’altres administracions»

Javier Gil ha finalitzat manifestant la seua alegria pel compromís assumit pel Ple «després d’un debat intens, de demanar els desfibril·ladors a les comissions, fer preguntes, parlar en Conselleria i presentar la moció hem aconseguit el compromís públic del govern de col·locar els desfibril·lador, i aquest fet és una molt bona notícia per a Mislata i els seus centres educatius».

Compromís consigue que el Ayuntamiento de Mislata coloque desfibriladores en los centros educativos

Compromís per Mislata ha presentado en el Pleno de diciembre una moción para instalar desfibriladores en los centros educativos de Mislata. Javier Gil, portavoz y regidor de Compromís per Mislata, ha comentado que “con la moción pretendemos garantizar la protección de la salud, como derecho constitucional que es”.


A pesar del acuerdo unánime de apoyo a la moción, las discrepancias han surgido en el momento de determinar qué administración era la responsable de la instalación de los desfibriladores: «el señor Bielsa ha presentado una enmienda a la moción para que el Ayuntamiento no se responsabilizara de la instalación, atacando deslealmente al gobierno del Botànic cuando la Consellería de Educación no es competente» ha comentado Gil.


El regidor de Compromís ha añadido que «el gobierno de Bielsa ha vuelto a mentir a las mislateras y mislateros, si realmente hubieran hecho la consulta al gabinete técnico del conseller, sabrían que la consellería de educación no interviene en el proceso», es así como «la enmienda presentada por el PSOE retrasa todavía más la instalación de los desfibriladores».


La moción de Compromís pretende que el Ayuntamiento de Mislata asuma la colocación de los aparatos en los centros educativos «es una inversión en salud que nuestro ayuntamiento económicamente se lo puede permitir, sin embargo en nuestra moción dejábamos la puerta abierta a pedir financiación en otras administraciones».


Javier Gil ha finalizado manifestando su alegría por el compromiso asumido en el Pleno «después de un debate intenso, de pedir los desfibriladores en las comisiones, hacer preguntas, hablar en Consellería y presentar la moción hemos conseguido el compromiso público del gobierno de colocar los desfibrilador, y este hecho es una muy buena noticia para Mislata y sus centros educativos».

Arxivat en: Ajuntament Mislata, Compromis per Mislata, javier gil

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *