Compromís proposa fer visible el temps d’intervencions al Ple

Compromís per Mislata presenta una proposta de resolució per garantir el correcte compliment dels temps d’exposició i debat dels assumptes a tractar al Ple. Els punts d’acord de la proposta són, d’una banda, que tots els grups polítics tinguen el mateix temps d’intervenció i d’altra banda, posar un comptador perquè tant qui defensa la moció com qui està seguint el debat puga saber quant de temps està utilitzant en la seua exposició.

Javier Gil, portaveu i regidor de Compromís per Mislata, ha exposat que “segons l’article 49 del ROM cada portaveu disposa d’un primer torn de 10 minuts i un segon de 5 minuts, i amb acord dels portaveus, segons la importància de l’assumpte a tractar, pot augmentar-se el temps d’intervenció” però “al debat del Ple no sempre tots els grups polítics tenim el mateix temps en el debat i per això sol·licitem un control més transparent” ha afegit l’edil de Compromís.

Aquesta mesura se suma al registre d’entrada presentat pel grup municipal de Compromís per Mislata on sol·licitaven al secretari que, com habilitat nacional i garant del compliment de la normativa vigent en l’administració local, informe verbalment durant la sessió plenària i conste en acta de l’obligació del compliment de l’article 49 del ROM a l’alcalde-president de la corporació.

Amb aquestes propostes el que pretenem és que tots els grups municipals, independentment de si formen part o no del govern, disposen del mateix temps per a defensar les seues idees evitant-nos fer-se retrets mútuament per excedir-se en el temps. El que volem és garantir i complir amb la legalitat” ha conclòs Gil.

 

Compromís propone hacer visible el tiempo de intervenciones en el Pleno

Compromís per Mislata presenta una propuesta de resolución para garantizar el correcto cumplimiento de los tiempos de exposición y debate de los asuntos a tratar en el Pleno. Los puntos de acuerdo de la propuesta son, por un lado, que todos los grupos políticos tengan el mismo tiempo de intervención y por otro lado, poner un contador para que tanto quién defiende la moción como quien está siguiendo el debate pueda saber cuánto tiempo está utilizando en su exposición.

Javier Gil, portavoz y regidor de Compromís per Mislata, ha expuesto que “según el artículo 49 del ROM cada portavoz dispone de un primer turno de 10 minutos y un segundo de 5 minutos, y con acuerdo de los portavoces, según la importancia del asunto a tratar, puede aumentarse el tiempo de intervención” pero “durante el debate en el Pleno no siempre todos los grupos políticos tenemos el mismo tiempo en el debate y por eso solicitamos un control más transparente” ha añadido el edil de Compromís.

Esta medida se suma al registro de entrada presentado por el grupo municipal de Compromís per Mislata donde solicitaban al secretario que, como habilitado nacional y garante del cumplimiento de la normativa vigente en la administración local, informe verbalmente durante la sesión plenaria y conste en acta de la obligación del cumplimiento del artículo 49 del ROM al alcalde-presidente de la corporación.

Con estas propuestas lo que pretendemos es que todos los grupos municipales, independientemente de si forman parte o no del gobierno, dispongan del mismo tiempo para defender sus ideas evitándonos hacernos reproches mutuos al excederse en el tiempo. Lo que queremos es garantizar y cumplir con la legalidad” ha concluido Gil.

 

Arxivat en: javier gil

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *