Compromís per Mislata presenta una moció perquè el Govern faça una reforma inmediata del sistema de finançament autonòmic

Javier Gil i Marin, portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Mislata, ha presentat una moció perquè el Ple municipal exigisca al Govern Central una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic amb efectes a 1 de gener de 2014. L’objectiu és que es possibilite als valencians i valencianes disposar d’uns serveis públics fonamentals (sanitat, educació i protecció social) de qualitat, permetent, d’igual manera, l’exercici de les competències pròpies (ocupació, habitatge, medi ambient, infraestructures, cultura, promoció econòmica) assolint almenys la mitjana de finançament per habitant del conjunt de comunitats autònomes.

En este sentit demanem el reconeixement dels dèficit de finançament acumulat des que es van dur a terme les transferències de competències a la Comunitat Valenciana, així com la definició i l’establiment d’un mecanisme de compensació d’estos dèficits. Parlem, aixi doncs d’almenys 12.433 milions d’euros des de 2002 a 2013. Demanem de manera inmediata l’execució per part de l’Estat d’unes inversions en infraestructures equiparables, com a mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana compensant en tot cas la insuficiència inversora dels últims anys.

De fet, som l’únic territori amb una renda per habitant inferior a la mitjana que rep dels poders públics menys del que aporta, la qual cosa suposa una fallida dels principis d’equitat i solidaritat. Si la Comunitat Valenciana haguera rebut un finançament per habitant equivalent a la mitjana d’Espanya al llarg del període 2002-2013, la nostra Administració autonòmica hauria ingressat 12.433 milions d’euros addicionals. Amb un finançament com el d’estes comunitats, comptaríem amb un deute públic autonòmic molt inferior a l’actual, havent invertit més en serveis públics fonamentals.

Exigim, com a valencians i valencianes, no ser tractats com a ciutadans de segona. Exigim un finançament que permeta que els nostres malalts, escolars, universitaris, dependents, aturats i xicotets i mitjans empresaris, siguen considerats igual que els de la resta de territoris.

Compromís per Mislata presenta una moción para que el Gobierno haga una reforma inmediata del sistema de financiación autonómico

Javier Gil i Marin, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Mislata, ha presentado una moción para que el Pleno municipal exija al Gobierno Central una reforma inmediata del sistema de financiación autonómica con efectos a 1 de enero de 2014. El objetivo es que se posibilite a los valencianos y valencianas disponer de unos servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y protección social) de calidad, permitiendo, de igual manera, el ejercicio de las competencias propias (ocupación, vivienda, medio ambiente, infraestructuras, cultura, promoción económica) logrando al menos la media de financiación por habitante del conjunto de comunidades autónomas.

En este sentido pedimos el reconocimiento de los déficit de financiación acumulada desde que se llevaron a cabo las transferencias de competencias en la Comunidad Valenciana, así como la definición y el establecimiento de un mecanismo de compensación de estos déficits. Hablamos, al menos de 12.433 millones de euros desde 2002 a 2013. Pedimos de manera inmediata la ejecución por parte del Estado de unas inversiones en infraestructuras equiparables, como mínimo, al peso poblacional de la Comunidad Valenciana compensando en todo caso la insuficiencia inversora de los últimos años.

De hecho, somos el único territorio con una renta por habitante inferior a la media que recibe de los poderes públicos menos de lo que aporta, lo cual supone una quiebra de los principios de equidad y solidaridad. Si la Comunidad Valenciana hubiera recibido una financiación por habitante equivalente a la media de España a lo largo del periodo 2002-2013, nuestra Administración autonómica habría ingresado 12.433 millones de euros adicionales. Con una financiación como el de estas comunidades, contaríamos con una deuda pública autonómica muy inferior al actual, habiendo invertido más en servicios públicos fundamentales.

Exigimos, como valencianos y valencianas, no ser tratados como ciudadanos de segunda. Exigimos una financiación que permita que nuestros enfermos, escolares, universitarios, dependientes, parados y pequeños y medianos empresarios, sean considerados igual que los del resto de territorios.

Arxivat en: Compromis, Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *